اسلامشهر:

اسلام شهر – چهاردانگه – احمدآباد مستوفی – بهرام آباد-چیچکلو – ده عباس – فیروز بهرام – شهرک قائمیه – شهرک سعیدیه – شهرک محمدیه – شهرک مهدیه – شهرک نواب صفوی – شهرک باغ نرده (ایرانشهر) – شهرک واوان – شهرک امام خمینی – شهرک گلها – شهرک شیرودی – شهرک موسی آباد – شهرک انبیاء – شهرک جانبازان – شهرک الهیه – شهرک توحید – شهرک باغ فیض – شهرک امام حسین – شهرک صادقیه – شهرک مصطفی خمینی – شهرک آزادگان – شهرک طالقانی – شهرک ضیاءآباد – شهرک احمدیه

شهریار:

شهریار – اندیشه – باغستان – صباشهر – فردوسیه – وحیدیه – شاهدشهر – بکه (شهریار) – اصیل‌آباد – ترپاق تپه – رنگرز (شهریار) – حصارساتی – سقرچین (شهریار) – قجر تخت‌رستم – قجرآباد – فرارت – قشلاق مهرچین – قلعه نو (شهریار) – کردامیر – یبارک – مهرآذین – دهستان رزکان: رزکان – اسکمان – الورد – دهشاد بالا * قلعه دهشاد – دهشاد پایین – دینارآباد (شهریار) – رضی‌آباد بالا – رضی‌آباد پایین – قره تپه (شهریار) – محمدآباد (شهریار) – اسدآباد (شهریار) –  حصارزیرک – رازمره – رامین (شهریار) – وسطر – یوسف‌آباد صیرفی – ابراهیم‌آباد (شهریار) – کردزار – نصرت‌آباد (شهریار) – محمودآباد خلج‌آباد – شهرک مصطفی خمینی (شهریار) – ویره (شهریار) – سعیدآباد (شهریار) – مهدیه (شهریار) – ورامینک-  باباسلمان – بادامک – قلعه بها -وایین – شهرک جعفریه – شهرک صدف – شهرک شاهد – امیریه(وحیدیه)- شهرک رفاه(اندیشه) – شهرک ASP – کهنز – شهرک مریم(اندیشه)

ملارد:

ملارد – صفادشت – بی بی سکینه – یبارک – اختر آباد _ دهستان ملارد جنوبی – دهستان ملارد شمالی

قدس:

قدس – سرخ حصار – زرنان بالا – زرنان پایین – هف جوی – دانش

رباط کریم :

رباط‌کریم، نصیرشهر، پرند – شهید حسن آبشناسان، آلارد، پرندک – منجیل‌آباد، امامزاده ابوطالب، وهن‌آباد – يقه ، انجم‌آباد، شهرآباد،حصارمهتر

بهارستان :

کوی گلستان، شهرک سبزدشت، شهرک الهیه، سلطان آباد، قلعه میر- نسیم شهر-  شهرک خیرآباد – صالحیه- اورین – همدانک – خیرآبادپایین – ریه -امامزاده باقر