پرسشنامه استخدام

مشخصات فردی

به فارسی و کامل – مثال : احمد کمالی قره بلاغ
به فارسی و کامل وارد شود
به عدد و بدون خط تیره
مثال : کرج
مثال : کرج
مثال : 1363/08/28

وضعیت تاهل

وضعیت تاهل(Required)
فقط عدد

نظام وظیفه

خدمت نظام وظیفه(آقایان)

سوابق تحصیلی

مدارک تحصیلی(Required)
سال اخذ مدرک(Required)
نام موسسه(Required)
معدل(Required)

سوابق شغلی

سازمان / شرکت(Required)
سمت شغلی
علت ترک کار
آخرین حقوق
آقا قبلا در این کارخانه مشغول به کار بوده اید ؟(Required)

مهارت ها و علاقه مندی ها

آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید ؟(Required)

اطلاعات تکمیلی

آیا دارای سوء سابقه کیفری می باشید ؟(Required)
آیا اکنون مشغول به کار می باشید ؟(Required)
میزان حقوق مورد درخواست(Required)

مشخصات دونفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند را ذکر کنید

نام و نام خانوادگی(Required)
نسبت(Required)
شغل(Required)
تماس(Required)

افراد تحت تکفل

نام و نام خانوادگی
نسبت
تحصیلات
شغل

اطلاعات محل سکونت

آیا دارای وسیله نقلیه می باشید(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 GB.
    عکس پرسنلی الزامی است .